Logo Senatu RP, Senator RP Dorota Czudowska, Logo Prawa i Sprawiedliwości

W Senacie rozmawiano o niedzieli

Data publikacji: 29 stycznia 2013

Senator Dorota Czudowska zabiegała o zorganizowanie w Senacie RP konferencji dotyczącej świętowania niedzieli. Konferencja odbyła się 29 stycznia pn. „Świętowanie niedzieli kluczem chrześcijańskiej tożsamości ”otwierał ją wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, prowadził Senator Michał Seweryński – przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Gośćmi i prelegentami byli członkowie Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli powstałego w Legnicy w 2010 roku: Bogdan Orłowski – szef Solidarności Zagłębia Miedziowego – Przewodniczący SRŚN, ks. Dr Bogusław Wolański – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Legnickiej, ks. dr hab. Bogusław Drożdż – prof. PWT, Pani Stanisława Repa ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Pan Andrzej Stanisław Potycz – Przewodniczący Kapituły DLP ’90.

W krótkich wystąpieniach przedstawiono cele SRŚN, udzielono odpowiedzi na fundamentalne pytanie: dlaczego należy dbać o wolną niedzielę, podkreślać jej wyjątkowy charakter i religijny, i społeczny.

Uczestnicy dyskusji nie stawiali żądań, by natychmiast zamknąć hipermarkety (co już sugeruje jeden z tytułów –„ Senator Czudowska z PiS chce zamknąć supermarkety w niedziele”), proponowali jedynie zmianę naszego myślenia o Dniu Pańskim, zachęcali do ofiarowania tego dnia rodzinie, bliskim jako dnia wolnego od zakupów, wycieczek sklepowych. Aspekt prawny zagadnienia zreferował prof. Łukasz Pisarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, porównując ustawy w krajach ugruntowanych demokracji europejskich dotyczące pracy w niedzielę.

Na sali byli obecni przedstawiciele drobnego handlu a także dużych sieci handlowych – tych ostatnich starano się przekonać, że ekonomiczne rachuby nie mogą w tym względzie dominować.

Założenia SRŚN można poznać tutaj:

Spotkanie w Senacie RP było zapowiadane i komentowane w mediach:


Projekt i realizacja: ITCentris