Logo Senatu RP, Senator RP Dorota Czudowska, Logo Prawa i Sprawiedliwości

Odsłonięcie tablicy w Przepiórowie

Data publikacji: 5 lipca 2013

W maju 1915 r. na ziemi opatowskiej, sandomierskiej i staszowskiej wsławiając się niezwykłym męstwem, starła się z Moskalami wspierająca Legiony polskie 41. Dywizja Piechoty Honwedów Węgierskich pod dowództwem mjr Koszmowskiego.

W boju o Przepiórów 23-24 maja 1915r. szczególnym bohaterstwem wsławili się Honwedzi z 12 pułku Piechoty pod dowództwem płk Diósiego.

W czasie walk wojska sprzymierzone poniosły ogromne straty, zginęło około 700 oficerów i żołnierzy, w tym około 100 legionistów. Spoczywają we wspólnych mogiłach na okolicznych cmentarzach i w lasach.

Cześć ich pamięci !

Tablicę o takiej treści, również po węgiersku, z inicjatywy Senator Czudowskiej i Piotra Naimskiego umieszczono na postawionym w 2010r. obelisku w Przepiórowie i odsłonięto 22.06.2013 roku. Nad tablicą został umieszczony herb Węgier przywieziony przez Węgrów z miasta Bag.

Podczas uroczystości obecni byli delegaci z Węgier, przedstawiciele władz lokalnych, wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka–Koruba. Ze strony węgierskiej gośćmi byli Przewodniczący Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Gabor Toth, Radca Ambasady Węgierskiej dr Imre Molnar oraz węgierscy parlamentarzyści. Polsko-węgierską grupę parlamentarną reprezentowali parlamentarzyści PiS – Piotr Naimski – przewodniczący, senator Czudowska -wiceprzewodnicząca oraz poseł Mariusz Pyzik.

Oprawę imprezy zorganizowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Przepiórowie, wystawiono poczty sztandarowe, przy obelisku zaciągnięto wartę honorową. Po odegraniu hymnów narodowych: węgierskiego i polskiego uczestnicy uroczystości wygłosili okolicznościowe przemówienia. Ksiądz Ryszard Łuba przedstawił zebranym dane historyczne dotyczące bitwy z 1915 roku. Piotr Naimski podkreślił wagę takiej lekcji, ważnej szczególnie dla dzieci i młodzieży, których rządowa edukacja nie chce obciążać balastem przeszłości i coraz bardziej ogranicza nauczanie historii.

Senator Czudowska podziękowała tym, którzy zadbali o pamięć o Polakach i Węgrach z czasów I Wojny Światowej, pani Adamczyk – dyrektorce szkoły, wręczyła drobne upominki i materiały do szkolnej biblioteki. Po odsłonięciu tablicy delegacje parlamentarne, rządowe i samorządowe złożyły kwiaty i wieńce.

Gdy zakończono część oficjalną, młodzi tancerze w strojach szlacheckich przedstawili wiązankę tańców narodowych, były krótkie występy wokalne i poczęstunek w ogrodzie przed szkołą.

Wydarzenie jest kolejnym przykładem niewymuszonego, serdecznego współdziałania ponad granicami i centralnymi politycznymi uzgodnieniami . Poprzednio uroczystości z udziałem senator Czudowskiej i posła Naimskiego w Przepiórowie odbyły się w 2012r. Delegacje z Węgier starają się, by w czasie obecności w Polsce odwiedzić Jasną Górę i klasztor na Świętym Krzyżu, nie omijając po drodze Przepiórowa.

J.K.


Projekt i realizacja: ITCentris