Logo Senatu RP, Senator RP Dorota Czudowska, Logo Prawa i Sprawiedliwości

Senacka Komisja Spraw Zagranicznych ws. wydarzeń na Ukrainie

Data publikacji: 2 grudnia 2013

Senacka Komisja Spraw Zagranicznych podjęła uchwałę w sprawie wydarzeń na Ukrainie

Senacka Komisja Spraw Zagranicznych 1 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie stanowiska władz ukraińskich wobec projektu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską oraz wydarzeń na Majdanie Niepodległości w Kijowie 30 listopada 2013 r.

W uchwale czytamy:
„Ukraina jest wielkim i ważnym krajem Europy, którego kultura stanowi nieodłączną część naszego wspólnego, europejskiego dziedzictwa. Dlatego rola, jaką Ukraina odgrywa na arenie europejskiej, ma ogromne znaczenie dla przyszłości nas wszystkich. Doskonale rozumie to Unia Europejska, która jest otwarta na współpracę z Ukrainą, a wileński szczyt UE pokazuje, iż dążenie do stowarzyszenia tego państwa z krajami Wspólnoty jest cały czas możliwe.
Wejście do wspólnego rynku Europy Zachodniej, przepływ towarów i usług oraz transfer technologii mogą stać się bodźcem rozwoju tego kraju i zakończenia trwającego w nim kryzysu, który jest przyczyną trudnej sytuacji materialnej wielu Ukraińców. Zbliżenie Ukrainy  i UE niesie za sobą gwarancję dla swobód obywatelskich oraz podniesienie jakości funkcjonowania ukraińskich instytucji państwowych. Zapewnienie godnych warunków życia obywateli jest natomiast celem, do którego powinna dążyć każda władza. Celu tego nie powinien przysłaniać żaden partykularyzm, przynależność partyjna, ani krótkowzroczna polityka.
Od powstania w 1991 r. niepodległej Ukrainy i uznania jej przez Polskę jako pierwsze państwo na świecie, nasz kraj zawsze wspierał proeuropejskie dążenia swego sąsiada. To m.in. dzięki naszemu wkładowi Unia Europejska zaoferowała Ukrainie porozumienie dające jej gospodarce szanse na unowocześnienie i konkurencyjność poprzez dostęp do największego na świecie rynku.

Komisja Spraw Zagranicznych Senatu RP podziela stanowisko wypracowane w Wilnie przez przywódców państw UE i apeluje do władz ukraińskich o poszanowanie praw obywateli. Jednocześnie wyrażamy solidarność z wszystkimi uczestnikami pokojowej demonstracji na rzecz podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, którzy nad ranem 30 listopada zostali zaatakowani przez oddziały milicji na Majdanie Niepodległości w Kijowie.
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie działaniami ukraińskich sił porządkowych, które z użyciem – w naszej ocenie – nieadekwatnych środków, rozbiły pokojową demonstrację. Działania te stoją w sprzeczności z prawem do wolności słowa oraz wolności zgromadzeń, które są jednymi z fundamentów każdej demokracji.
Zapewniamy demonstrantów z kijowskiego Majdanu Niepodległości o naszej solidarności i wsparciu dla nich, dla ich dążeń oraz wszystkich pokojowych działań, które odbywają się w duchu demokracji oraz poszanowania drugiego człowieka.

Komisja Spraw Zagranicznych Senatu RP zachęca władze Ukrainy do kontynuowania dialogu z Unią Europejską, którego obiecującym początkiem był wypracowany wspólnie przez Ukrainę i UE tekst umowy stowarzyszeniowej. Wyrażamy przekonanie, że stowarzyszenie Unii z tak ważnym krajem europejskim stanie się źródłem obopólnych korzyści, przybliży do siebie obu partnerów, przyczyniając się do rozwoju wolności i demokracji na kontynencie europejskim. Dlatego Polska będzie nadal czyniła wszystko, by przyjazne zaproszenie Ukrainy do integracji z Unią Europejską pozostało aktualne” – głosi uchwała.

Pełny zapis uchwały do pobrania:

Uchwała KSZ Senatu RP Ukr-UE


Projekt i realizacja: ITCentris